Безпека життєдіяльності (Сєріков Я.О. )

Харків: ХНАМГ, 2005. – 298 с.

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України. У посібнику розглядаються теоретичні практичні питання безпеки життєдіяльності. Міститься перелік тем питань для виконання індивідуальних завдань.
Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів – акредитації, вивчають нормативну дисципліну «Безпека життєдіяльності».

Зміст

Вступ……….……………..……………………………..…..

6

Основні терміни і визначення .………………….……..…

11

Розділ 1.

Наукові основи безпеки життєдіяльності ………..………..

15

Глава 1.1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності ….….…….

15

1.1.1.

Предмет «Безпека життєдіяльності». Основні задачі предмета …………….……………………………………….

15

1.1.2.

Аксіома про потенційну небезпеку. Класифікація

небезпек ..…………………………………………………….

21

Контрольні запитання .……………………………………

26

Глава 1.2.

Концепція  ризику. Принципи забезпечення безпеки             життєдіяльності ……….……………………………………

26

1.2.1.

Поняття ризику. Керування ризиком …………………….

26

1.2.2.

Принципи визначення припустимого рівня негативних

факторів стосовно здоров’я людини …….…………………

34

            1.2.3.

Принципи і методи забезпечення безпеки   життєдіяльності людини ……………………………………

37

1.2.4.

Керування безпекою життєдіяльності ………….…………

41

1.2.5.

Системний аналіз безпеки. Методи аналізу ………………

45

Контрольні запитання ……………………….……………

50

Розділ 2.

Людина в системі «людина – середовище існування» …

52

Глава 2.1.

Фізіологія людини в контексті його здоров’я і безпеки…

52

2.1.1.

Людина, як біоенергетична система ………………………

52

2.1.2.

Єдність біологічних систем організму людини …………

54

2.1.3.

Фактори, що забезпечують здоров’я людини …………….

56

Контрольні запитання ………………….…………………

57

Глава 2.2.

Фізіологічні фактори забезпечення безпеки життєдіяльності людини ……………………………………..

58

2.2.1.

Функціональні системи організму людини в забезпеченні його безпеки життєдіяльності ………..……

58

2.2.2.

Захисні функції організму людини …………..……………

63

Контрольні питання ………………………….……………

66

Глава 2.3.

Роль сприйняття середовища існування в безпеці

життєдіяльності людини ………..…………………………

67

2.3.1.

Роль рецепторів і аналізаторів організму людини в

оцінці факторів системи «людина – середовище існування». Закон Вебера-Фехнера  ………………………

67

2.3.2.

Структура зорового аналізатора людини ………………..

71

2.3.3.

Структура звукового аналізатора людини …………….…

74

2.3.4.

Сприйняття вібрації організмом людини …………………

77

2.3.5.

Аналізатори нюху, смаку і дотику …..……………………

78

2.3.6.

Тактильний аналізатор організму людини ……..…………

80

2.3.7.

Рухові реакції організму людини ………….………………

83

Контрольні запитання ………………………………….…..

84

Глава 2.4.

Психологічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності ………………………………………………

85

2.4.1.

Психологічні фактори, що визначають особисту

Безпеку людини …………………………… …..……………

85

2.4.2.

Психофізіологічний стан організму. Залежність стану

організму від зовнішніх подразників …………….…….…

86

2.4.3.

Раціональні режими праці і відпочинку ………..…………

93

Контрольні запитання ………………………………………

97

Глава 2.5.

Моделі формування здоров’я людини …………………….

99

2.5.1.

Поняття «здоров’я». Основні аспекти

здоров’я людини ………………………………….…………

99

2.5.2.

Фактори формування здоров’я людини …………..………

105

Контрольні питання ………………….……………………

109

Розділ 3.

Середовище в структурі системи «людина-середовище існування» ……..……………………….……………………

110

Глава 3.1.

Середовище життєдіяльності людини ………….…………

110

3.1.1.

Навколишнє середовище і середовище життєдіяльності людини .………..……………………….……………………

110

3.1.2.

Класифікація і характеристики середовища

життєдіяльності людини …………………………………

120

Контрольні запитання …………………….………………

123

Глава 3.2.

Негативні фактори середовища життєдіяльності

людини .………………………………………………………

124

3.2.1.

Класифікація і характеристика негативних факторів  середовища існування людини …………………………….

124

3.2.2.

Фізичні негативні фактори механічного походження. Методи і засоби захисту людини …………….……………

137

3.2.3.

Негативні фактори енергетичного походження.

Методи і засоби захисту людини …………………………

148

3.2.4.

Хімічні негативні фактори. Методи і засоби

захисту людини ……………………………………………

175

3.2.5.

Аварії і катастрофи …………………………………..……

185

3.2.6.

Соціальні небезпеки ……………………..…………………

191

Контрольні запитання ……………………………………

193

Розділ 4.

Забезпечення безпеки життєдіяльності людини …………

195

Глава 4.1.

Вплив параметрів мікроклімату на забезпечення

безпеки життєдіяльності людини …………………………

196

4.1.1.

Теплообмін організму людини з навколишнім

середовищем ……..…………………………………………

198

4.1.2.

Вплив параметрів мікроклімату на здоров’я людини .….

202

Глава 4.2.

 

Вплив освітленості на забезпечення безпеки

життєдіяльності людини ……………………….……………..

208

4.2.1.

Вимоги до систем освітлення ……….……………………

209

4.2.2.

Класифікація систем освітлення …….……………………

209

Контрольні питання …………………….…………………

211

Глава 4.3.

Безпека харчування ………………..………………………

212

4.3.1.

Види забруднювачів харчових продуктів …………………

212

4.3.2.

Шляху запобігання забруднення продуктів харчування..

217

Контрольні запитання ……………….……………………

219

Глава 4.4.

Безпека в умовах кримінальної злочинності і тероризму

220

4.4.1.

Кримінал. Способи захисту від криміналу ……..…………

220

4.4.2.

Тероризм. Розвиток тероризму. Стратегія захисту ………

222

Контрольні запитання ……………………….……………

224

Глава 4.5.

Корпоративна безпека ………………………………………

224

4.5.1.

Основи корпоративної безпеки ……………………………

224

4.5.2.

Система забезпечення корпоративної безпеки……………

225

Контрольні запитання ……………………….……………

227

Глава 4.6.

Долікарняна допомога при нещасних випадках …………

228

4.6.1.

Послідовність дій при наданні першої допомоги потерпілим ………..…………………………………………

228

4.6.2.

Організація і засоби надання першої допомоги

потерпілим .…………………………………………………

229

4.6.3.

Аптечка першої медичної допомоги………………………

235

4.6.4.

Використання підручних засобів …………………………

235

4.6.5.

Правила зупинки кровотеч. Обробка раней при

механічних ушкодженнях, опіках і обмороженнях ……..

236

4.6.6.

Перша допомога при переломах і вивихах ………………

247

4.6.7.

Проведення штучного дихання і непрямого

масажу серця .………………………………………………

252

Контрольні запитання .……………………………………

254

Розділ 5.

Правове забезпечення безпеки життєдіяльності

людини …………………………………..………………….

256

5.1.

Законодавча база правового забезпечення безпеки

життєдіяльності людини ..…………………………………

256

5.2.

Прокуратура України …………………..…………………

260

5.3.

Адвокатура України …………….…………………………

261

Контрольні запитання ……….……………………………

268

Теми і питання для індивідуальних завдань ……………

270

Список літератури ..………………………………………

293

Завантажити