Гроші і кредит (Щетинін А.І.)

groshi i kreditЩетинін А.І. Гроші та кредит PDF

Підручник. — Видання 3-те, перероблене та доповнене. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 432 с. — ISBN 978-966-364-663-3

Підручник складено за логікою і змістом новітньої програми «Гроші та кредит» і щодо цього він відповідає вимогам державного стандарту освіти.
Перші теми підручника присвячено проблемам походження грошей і зясуванню їх сутності й ролі у функціонуванні ринкової економіки. Особлива увага приділена викладенню сутності кількісної теорії грошей.
Другу частину підручника присвячено зясуванню необхідності, суті і особливостям кредиту в умовах ринкової організації виробництва. Значну увагу приділено викладенню питань, повязаних з організацією кредитної системи України.
У заключній частині підручника висвітлюються суть валютних відносин, особливості ії організації в сучасних умовах. Розкривається історія становлення міжнародних валютних систем, а також основні напрямки, особливості й перспективи співробітництва нашої деожави з міжнародним валютно-кредитними установами.

Суть і функції грошей
Походження грошей
Суть і функції грошей
Походження кредитних грошей та їх форми
Вексель
Операції банку з векселем
Вексельний обіг в Україні
Банкнота
Чек
Кредитні картки
Грошовий обіг і грошова маса
Грошовий обіг і його структура
Загальна схема грошового обігу і грошові потоки
Безготівкові грошові розрахунки
Готівкові грошові розрахунки
Грошова маса та її структура. Закон грошового обігу
Грошовий ринок
Суть грошового ринку
Попит на гроші та його загальна характеристика
Пропозиція грошей і механізм її формування
Рівновага на грошовому ринку
Грошові системи
Поняття й типи грошових систем. Металева грошова система
Види металевих грошових систем
Паперово-грошові системи
Створення грошової системи України
Інфляція і грошові реформи
Сутність і причини інфляції
Соціально-економічні наслідки інфляції
Інфляція в Україні та її особливості
Грошові реформи
Антиінфляційне регулювання
Валютний ринок і валютні системи
Поняття валюти. Валютний курс і способи його визначення
Валютний ринок та валютні операції
Міжнародні валютні системи. Поняття та історія становлення
Валютне регулювання. Валютна політика НБУ
Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм
Металістична і номіналістична теорії грошей
Класична кількісна теорія грошей
Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії
Дж. Кейнс і його внесок у кількісну теорію грошей. Монетаризм як сучасна теорія грошей. Монетаризм як сучасний напрямок розвитку кількісної теорії
Грошова політика України у світлі монетаризму
Кредит у ринковій економіці
Сутність кредиту. Позичковий капітал і позичковий відсоток
Функції та форми кредиту
Поняття кредитної системи та її побудова
Розвиток кредитної системи України
Роль кредитної системи в розвитку економіки
Фінансові посередники грошового ринку
Сутність і основні функції небанківських кредитних установ
Інвестиційні компанії і фонди
Довірчі товариства як форма небанківських кредитних інститутів
Пенсійні фонди
Кредитні спілки у системі парабанків
Страхові компанії та ломбарди
Центральні банки
Походження центральних банків. Національний банк України
Функції центрального банку
Грошово-кредитна політика Національного банку України
Комерційні банки
Основи організації діяльності комерційних банків
Ресурси комерційного банку
Організація і форми банківського кредитування
Контроль і регулювання діяльності комерційних банків з боку центрального банку
Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною
Світовий ринок і позичкового капіталу і його структура
Міжнародний валютний фонд, Світовий банк та Європейський банк реконструкції і розвитку

Завантажити